Biz hakda

ABOUT_US01

Kompaniýanyň tertibi

Zhejiang Kangchuang Electric Co., Ltd. Hytaýyň gündogar kenaryndaky "elektrik paýtagty" Liuşide ýerleşýär.Onda amatly ulag we ajaýyp gurşawly howa menzili, duralga, demir ýol menzili we awtoulag ýoly bar.

Zhejiang Kangchuang Electric Co., Ltd. ýokary we pes woltly elektrik ösüşini, dizaýny, önümçiligi, satuwy we eksporty birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Zawod 11,700 inedördül metr meýdany eýeleýär we häzirki wagtda 8 ylmy gözlegçi, 17 elektrik inerseneri we 58 tehnik ýaly 670 adam işleýär.Tehniki güýç güýçli.Kompaniýa "ilki bilen hil, ilki müşderi" syýasatyna eýerýär;"müşderiler üçin jogapkär we müşderileri kanagatlandyrmak" hyzmat ýörelgesine eýerýär;müşderilere hyzmat etmek üçin iş filosofiýasy hökmünde "bitewilik" ýörelgesine eýerýär.

Kwadrat metrler
Häzirki wagtda işleýär
Ylmy gözlegçiler
Elektrik inersenerleri
Tehniki işgärler

Hormat

Kompaniýa, "AAA Enterprise Kredit Bahalandyryş Şahadatnamasy", "AAA Kärhananyň karz derejesi we hormat goýmak şahadatnamasy" we Pekin Halkara Karz Bahalandyryş Co. Ltd. tarapyndan çykarylan "AAAAA Hil Hyzmat Bütewiligi Bölümi" aldy we kompaniýa ISO9001-den geçdi. : 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy.

ÖNÜMLER

Kompaniýa esasan elektrik enjamlaryny, fotoelektrik ulgamlaryny, podstansiýa ulgamlaryny, elektrik komponentlerini, elektrik enjamlaryny we 220KV-den pes önümleri öndürýär.Önümler IEC halkara ülňülerine, kämillik ussatlygy we ajaýyp hili bilen öndürilýär.Önümler Europeewropa, Amerika, Afrika we Günorta-Gündogar Aziýa eksport edilýär we ulanyjylar tarapyndan ynamdar.

Zhejiang Kangchuang Electric Co., Ltd. "Üznüksiz ösüş, dogruçyllyk we pragmatizm, agzybirlik we innowasiýa" korporatiw ýörelgelerine we global ulanyjylara we global güýç ulgamyna has gowy hyzmat etmek üçin "Hil ilki" syýasatyna eýerýär.