Korporatiw taryhy

CNKC 2000-nji ýylda döredildi. 20 ýyldan gowrak wagt bäri CNKC başdan başlap uly syýahaty başdan geçirdi.Birnäçe nesliň agyr zähmetinden we zähmetinden soň, CNKC ilkinji günlerde onlarça adamdan 1000-e golaý işgäre ýetdi.Häzirki wagtda öz-özünden gurlan ofis binasy, 1000 inedördül metre golaý döwrebap ammar we hünär transport floty bar.Daşary ýurtlarda şahamçalar guruň, döredilen ilkinji günlerinde birnäçe kategoriýadan harytlary eksport ediň, onlarça görnüşi häzirki wagtda onlarça kategoriýa, ýüzlerçe görnüş, başlangyç içerki ýurtdan häzirki wagtda dünýäniň 60-a golaý ýurdunda we sebitinde eksport bazarlary.CNKC özüni ýokary hilli elektrik önümlerine bagyşlamaga çalyşýar we yzygiderli täzelenýär we öňe barýar.

taryh01