Countrieshli ýurtlaryň wekillerini kompaniýamyza baryp görmäge hoş geldiňiz

Stsin 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda ösýän ýurtlaryň wekilleri kompaniýamyza baryp, birnäçe hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekdiler.

ösýär


Iş wagty: Iýul-13-2022